Paul Lemmens

Praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde

Welkom op de website van

Praktijk voor Energetische Natuurgeneeskunde Paul Lemmens.

 

In mijn praktijk behandel ik de mens vanuit het dynamische samenspel tussen lichaam, geest en ziel. Daar waar dit samenspel niet goed verloopt onstaan op termijn gezondheidsklachten.

We leven nu eenmaal in een hektische tijd waarin we veel moeten en soms nog meer willen maar kan ons lichaam en geest dat wel aan? Luisteren wij wel tijdig naar de signalen die ons lichaam ons regelmatig geeft? Op welke manier geeft ons lichaam dat aan en wat betekent dat voor ons? Op basis van mijn kennis en inzichten als arts geschoold in de reguliere (Westerse) geneeskunde maar ook in de natuurgeneeskunde en de antroposofie, heb ik een eigen visie ontwikkeld met betrekking tot de behandeling van gezondheidsklachten in het algemeen en psychische klachten in het bijzonder. In mijn therapie worden gezondheidsklachten vanuit het dynamische samenspel van lichaam, geest en ziel bekeken én behandeld. Bewustwording en het geven van inzichten staan centraal in mijn praktijk maar uiteindelijk zult u er zelf iets mee moeten doen.

Mijn behandelingen bestaan uit ondersteunende en inzicht gevende gesprekken in combinatie met therapieën uit de natuur-, energetische en antroposofische geneeskunde. Op deze wijze kan ik u helpen om het zelfgenezend vermogen van uw lichaam weer aan te spreken en te activeren.

Ter ondersteuning van de genezing en het bewustwordingsproces maak ik, indien nodig, gebruik van aanvullende natuurgeneeskundige en/of antroposofische middelen. Deze middelen worden in overleg ingezet, uitgetest en waar nodig persoonlijk samengesteld. Deze middelen kunnen dan naast de eventuele reguliere medicatie ingezet worden. De samenstelling van alle middelen die worden voorgeschreven of meegegeven is uitsluitend op natuurlijke basis. Mijn behandelingen kunnen gezien worden als aanvulling op de reguliere geneeskunde.

Om de prestatiescodes te zien die voor vergoeding in aanmerking komen verwijs ik naar "Tarieven en vergoedingen" op deze website.


Paul Lemmens, arts

 

 

paul lemmens